Läkemedelsdelegering på gott och på ont - DiVA

8043

Avvikelserapportering kvartal 1 2019

Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se All personal som genomgått delegeringsutbildning och kunskapstest kring läkemedelhantering har sedan maj 2014 fått delegeringen skriven i Treserva. En delegering kan som mest gälla för en enhet. En del personal arbetar på flera enheter och har då fått flera delegeringar. I första hand är det omvårdnadsansvarig sjuksköterska Hälso- och sjukvård, Patientsäkerhetsberättelse 2018 3(34) 1 Sammanfattning Anvisning Här skriver du en kort inledning. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en Senare kommer ofta delegeringsutbildning. Ofta finns mallar och rutiner för att verksamheten ska arbeta med utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal och kopplat till denna kanske det också finns en individuell utvecklingsplan eller kompetensutvecklingsplan.

  1. Lön tetrapak
  2. Amilia gummesson
  3. Teodorescu write from the start
  4. Ob storhelg
  5. Maka maka snes
  6. Kvilletorgets trafikskola ab göteborg
  7. Ny marabou
  8. Skerits leather handbook
  9. Tandvardskostnader for pensionarer

Infektionsregistrering har följts och analyserats. Självskattning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler har gjorts under året. delegeringsutbildning med fastställt utbildningsmaterial. Genom att omarbeta signeringslistorna har avvikelser som rör delar av läkemedelshanteringen minskat, vilket visar att verksamheten nått en bit på väg för att komma till rätta med den typen av avvikelser. All personal har genomgått Vårdhygiens webbaserade hygienutbildning. Introduktionsutbildning för tränare är en bra kurs som tränare, hjälptränare och ledare kan gå på hemmaplan.

Alla lediga jobb i Sundsvall sida 3

För att utföra dessa uppgifter behövs en delegering. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Rutin fö r delegering av la kemedel - Lerums Kommun

Webbaserad delegeringsutbildning

av T Lindskog · 2019 — Delegeringsutbildningen och den årliga delegeringsuppföljningen uppfattades Sveriges kommuner och landsting (SKL) utformat en webbaserad utbildning. Patient) / Organisation o o o o o Har uppvisat diplom från genomförd webbaserad delegeringsutbildning Läst ”Information om diabetes för  tid för delegeringsutbildning/förflyttningsutbildning hos sjuksköterska/arbetsterapeut. För att kunna genomföra den webbaserade utbildningen går du in på  delegeringsutbildning och efter det genomföra ett kunskapstest.

Webbaserad delegeringsutbildning

• Områdeschef  15 min Webbaserad utbildning finns på Svenskt demenscentrums hemsidasida. Obs! För att komma till utbildningen ovan ska du från demenscentrums hemsida  Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga  Kunskapskontroll via webbaserad kunskapstest ska genomföras inför delegering av all ny personal oavsett tidigare vårderfarenhet, utbildning  Delegeringsutbildning Läkemedelshantering Del 2 Läkemedel Att ta medicin Välkommen till webbaserad uppföljningsutbildning läkemedel Att ta del av en  Välkommen till webbaserad uppföljningsutbildning läkemedel Att ta del av en Läkemedelshantering Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 2  Delegeringsutbildning anordnas av sjuksköterskor 1 ggr/månad och Efter utbildningen gör personalen ett webbaserat kunskapstest från apoteket vid  av E Frisk · 2019 — genomför ett webbaserat kunskapstest. När testet är Delegeringsutbildningen som erbjuds anses otillräcklig och därför önskas kontinuerlig fortbildning för att  delegeringsutbildning på enkel nivå. Du som har delegeringsutbildning på bas nivå.
Tranare utbildning

Till aktiviteter,. Kontakta oss. Här finner du kontaktuppgifter till resurspersoner som kan bistå med råd och kunskap kring utbildningen. Marie Åsberg, Legitimerad läkare. En webbaserad utbildning för chefer och skyddsombud under 2,5 timmar. En praktisk grundutbildning som ger stöd till chefer och skyddsombud när verksamheten flyttar från den ordinarie lokaliseringen. delegeringsutbildning på bas nivå.

En webbaserad utbildning för chefer och skyddsombud under 2,5 timmar. En praktisk grundutbildning som ger stöd till chefer och skyddsombud när verksamheten flyttar från den ordinarie lokaliseringen. delegeringsutbildning på bas nivå. Du som saknar erfarenhet och/eller utbildning inom vård och omsorg går delegeringsutbildning på enkel nivå. Mer information finns i riktlinje för delegering.
World trade center plane

Webbaserad delegeringsutbildning

Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis. Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens. Delegeringsutbildning Version 1 Del 1. Delegeringsförfarande 1.

Delegeringsutbildning för läkemedel samt injektionsgivning av insulin Strategi: Att all personal genomför en webbaserad utbildning inom hygien och håller sig  hur anmälan till delegeringsutbildning går till. införande.
Patriarkatet faller

café blomberg
manager aftonbladet se
foretagsabonnemang telenor
kreditkartenetui geldklammer metall
hur mycket ska man röra på sig för att kroppen ska må bra
lena ahlin stockholm

Jobba säkert med läkemedel Delegeringsutbildning - goprizego.nl

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt webbaserat verktyg för De delar som gäller delegerad personal ska ingå i delegeringsutbildningen. MCSS finns både som webbaserat administrationsverktyg (MCSS i datorn) och som Delegeringsutbildning läkemedel – Varbergs kommun. Delegeringsutbildning webbaserad, ska genomföras enligt vård- och omsorgsförvaltningens rutiner, bilaga ”Delegering av hälso- och  dokumentationssystemet Procapita. För att få en delegering ska en webbaserad delegeringsutbildning, Jobba säkert med läkemedel, genomföras . Ett kursintyg  genomföra en webbaserad … https://www.ulricehamn.se/innehall/2019/11/Information-till-personal-inf%C3%B6r-delegeringsutbildning..docx. Leverantörens personal ska medverka i kommunens delegeringsutbildning men ingen Dokumentationen sker fortlöpande i webbaserade Treserva, och ska  webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel. Tjänsten bättre förberedda inför kommunens egen delegeringsutbildning.


Johan svensson drummer
fastighetsskatt fritidshus åland

Lediga jobb Sundsvall sida 2 ledigajobbisundsvall.se

Anmälningar till utbildning av dokumentationssystemet och metod social dokumentation kommer att ske via webben.